สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 77252  
Feb 2023 30914  
Mar 2023 15604  
Apr 2023 13851  
May 2023 15751  
Jun 2023 10636  
Jul 2023 10884  
Aug 2023 14731  
Sep 2023 12578  
Oct 2023 15429  
Nov 2023 19113  
Dec 2023 12447