สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 5813  
Feb 2020 8503  
Mar 2020 8450  
Apr 2020 7168  
May 2020 7440  
Jun 2020 9945  
Jul 2020 3026  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0