สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 7844  
Feb 2021 8840  
Mar 2021 19779  
Apr 2021 14521  
May 2021 15250  
Jun 2021 14897  
Jul 2021 11940  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0