สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 11477  
Feb 2022 12280  
Mar 2022 13339  
Apr 2022 11606  
May 2022 11499  
Jun 2022 28267  
Jul 2022 17128  
Aug 2022 13314  
Sep 2022 178  
Oct 2022 49361  
Nov 2022 34352  
Dec 2022 84028