สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 7844  
Feb 2021 8840  
Mar 2021 19779  
Apr 2021 14521  
May 2021 15250  
Jun 2021 14897  
Jul 2021 15481  
Aug 2021 19395  
Sep 2021 15083  
Oct 2021 11109  
Nov 2021 10094  
Dec 2021 11867