สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 5813  
Feb 2020 8503  
Mar 2020 8450  
Apr 2020 7168  
May 2020 7440  
Jun 2020 9945  
Jul 2020 8186  
Aug 2020 13253  
Sep 2020 14189  
Oct 2020 15820  
Nov 2020 12761  
Dec 2020 10229