สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2024   689  
2 May 2024   410  
3 May 2024   638  
4 May 2024   283  
5 May 2024   215  
6 May 2024   932  
7 May 2024   592  
8 May 2024   749  
9 May 2024   349  
10 May 2024   541  
11 May 2024   456  
12 May 2024   457  
13 May 2024   684  
14 May 2024   789  
15 May 2024   453  
16 May 2024   275  
17 May 2024   440  
18 May 2024   207  
19 May 2024   508  
20 May 2024   827  
21 May 2024   903  
22 May 2024   462  
23 May 2024   484  
24 May 2024   265  
25 May 2024   328  
26 May 2024   330  
27 May 2024   543  
28 May 2024   0  
29 May 2024   0  
30 May 2024   0  
31 May 2024   0