สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   281  
2 Sep 2023   436  
3 Sep 2023   414  
4 Sep 2023   829  
5 Sep 2023   653  
6 Sep 2023   619  
7 Sep 2023   124  
8 Sep 2023   154  
9 Sep 2023   364  
10 Sep 2023   440  
11 Sep 2023   694  
12 Sep 2023   887  
13 Sep 2023   190  
14 Sep 2023   133  
15 Sep 2023   305  
16 Sep 2023   478  
17 Sep 2023   129  
18 Sep 2023   785  
19 Sep 2023   704  
20 Sep 2023   327  
21 Sep 2023   409  
22 Sep 2023   156  
23 Sep 2023   428  
24 Sep 2023   405  
25 Sep 2023   645  
26 Sep 2023   531  
27 Sep 2023   312  
28 Sep 2023   247  
29 Sep 2023   188  
30 Sep 2023   311