สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   349  
2 Jul 2023   181  
3 Jul 2023   903  
4 Jul 2023   713  
5 Jul 2023   187  
6 Jul 2023   393  
7 Jul 2023   334  
8 Jul 2023   146  
9 Jul 2023   148  
10 Jul 2023   872  
11 Jul 2023   564  
12 Jul 2023   229  
13 Jul 2023   378  
14 Jul 2023   158  
15 Jul 2023   1  
16 Jul 2023   0  
17 Jul 2023   488  
18 Jul 2023   537  
19 Jul 2023   362  
20 Jul 2023   172  
21 Jul 2023   143  
22 Jul 2023   386  
23 Jul 2023   119  
24 Jul 2023   489  
25 Jul 2023   868  
26 Jul 2023   147  
27 Jul 2023   110  
28 Jul 2023   382  
29 Jul 2023   121  
30 Jul 2023   129  
31 Jul 2023   875