สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   220  
2 Jun 2023   399  
3 Jun 2023   489  
4 Jun 2023   221  
5 Jun 2023   587  
6 Jun 2023   849  
7 Jun 2023   159  
8 Jun 2023   82  
9 Jun 2023   341  
10 Jun 2023   240  
11 Jun 2023   23  
12 Jun 2023   0  
13 Jun 2023   0  
14 Jun 2023   64  
15 Jun 2023   890  
16 Jun 2023   412  
17 Jun 2023   185  
18 Jun 2023   388  
19 Jun 2023   579  
20 Jun 2023   581  
21 Jun 2023   341  
22 Jun 2023   176  
23 Jun 2023   116  
24 Jun 2023   126  
25 Jun 2023   609  
26 Jun 2023   634  
27 Jun 2023   1036  
28 Jun 2023   382  
29 Jun 2023   147  
30 Jun 2023   360