สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   228  
2 Apr 2023   173  
3 Apr 2023   790  
4 Apr 2023   553  
5 Apr 2023   256  
6 Apr 2023   179  
7 Apr 2023   406  
8 Apr 2023   141  
9 Apr 2023   1729  
10 Apr 2023   1171  
11 Apr 2023   891  
12 Apr 2023   431  
13 Apr 2023   272  
14 Apr 2023   133  
15 Apr 2023   158  
16 Apr 2023   416  
17 Apr 2023   873  
18 Apr 2023   776  
19 Apr 2023   158  
20 Apr 2023   132  
21 Apr 2023   361  
22 Apr 2023   383  
23 Apr 2023   178  
24 Apr 2023   810  
25 Apr 2023   560  
26 Apr 2023   201  
27 Apr 2023   396  
28 Apr 2023   129  
29 Apr 2023   371  
30 Apr 2023   596