สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   148  
2 Sep 2019   238  
3 Sep 2019   247  
4 Sep 2019   242  
5 Sep 2019   513  
6 Sep 2019   204  
7 Sep 2019   153  
8 Sep 2019   159  
9 Sep 2019   175  
10 Sep 2019   86  
11 Sep 2019   78  
12 Sep 2019   91  
13 Sep 2019   124  
14 Sep 2019   116  
15 Sep 2019   87  
16 Sep 2019   67  
17 Sep 2019   617  
18 Sep 2019   112  
19 Sep 2019   191  
20 Sep 2019   205  
21 Sep 2019   87  
22 Sep 2019   83  
23 Sep 2019   174  
24 Sep 2019   170  
25 Sep 2019   179  
26 Sep 2019   199  
27 Sep 2019   146  
28 Sep 2019   86  
29 Sep 2019   149  
30 Sep 2019   116