สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   267  
2 Aug 2019   253  
3 Aug 2019   206  
4 Aug 2019   120  
5 Aug 2019   147  
6 Aug 2019   247  
7 Aug 2019   261  
8 Aug 2019   245  
9 Aug 2019   340  
10 Aug 2019   200  
11 Aug 2019   131  
12 Aug 2019   694  
13 Aug 2019   485  
14 Aug 2019   401  
15 Aug 2019   463  
16 Aug 2019   418  
17 Aug 2019   234  
18 Aug 2019   224  
19 Aug 2019   343  
20 Aug 2019   486  
21 Aug 2019   499  
22 Aug 2019   430  
23 Aug 2019   340  
24 Aug 2019   65  
25 Aug 2019   176  
26 Aug 2019   443  
27 Aug 2019   810  
28 Aug 2019   551  
29 Aug 2019   427  
30 Aug 2019   597  
31 Aug 2019   164