สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   0  
2 Jul 2019   0  
3 Jul 2019   0  
4 Jul 2019   0  
5 Jul 2019   0  
6 Jul 2019   0  
7 Jul 2019   0  
8 Jul 2019   0  
9 Jul 2019   0  
10 Jul 2019   0  
11 Jul 2019   0  
12 Jul 2019   0  
13 Jul 2019   0  
14 Jul 2019   0  
15 Jul 2019   0  
16 Jul 2019   0  
17 Jul 2019   0  
18 Jul 2019   0  
19 Jul 2019   0  
20 Jul 2019   0  
21 Jul 2019   0  
22 Jul 2019   0  
23 Jul 2019   80  
24 Jul 2019   837  
25 Jul 2019   363  
26 Jul 2019   279  
27 Jul 2019   559  
28 Jul 2019   294  
29 Jul 2019   742  
30 Jul 2019   313  
31 Jul 2019   273