สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   203  
2 Nov 2019   168  
3 Nov 2019   100  
4 Nov 2019   173  
5 Nov 2019   198  
6 Nov 2019   103  
7 Nov 2019   200  
8 Nov 2019   252  
9 Nov 2019   96  
10 Nov 2019   73  
11 Nov 2019   216  
12 Nov 2019   171  
13 Nov 2019   224  
14 Nov 2019   213  
15 Nov 2019   134  
16 Nov 2019   98  
17 Nov 2019   145  
18 Nov 2019   76  
19 Nov 2019   69  
20 Nov 2019   227  
21 Nov 2019   165  
22 Nov 2019   148  
23 Nov 2019   186  
24 Nov 2019   117  
25 Nov 2019   167  
26 Nov 2019   203  
27 Nov 2019   206  
28 Nov 2019   126  
29 Nov 2019   236  
30 Nov 2019   116