สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   169  
2 Oct 2019   150  
3 Oct 2019   109  
4 Oct 2019   115  
5 Oct 2019   122  
6 Oct 2019   128  
7 Oct 2019   138  
8 Oct 2019   180  
9 Oct 2019   149  
10 Oct 2019   104  
11 Oct 2019   182  
12 Oct 2019   265  
13 Oct 2019   243  
14 Oct 2019   313  
15 Oct 2019   339  
16 Oct 2019   295  
17 Oct 2019   176  
18 Oct 2019   264  
19 Oct 2019   60  
20 Oct 2019   102  
21 Oct 2019   213  
22 Oct 2019   189  
23 Oct 2019   128  
24 Oct 2019   207  
25 Oct 2019   104  
26 Oct 2019   170  
27 Oct 2019   174  
28 Oct 2019   154  
29 Oct 2019   140  
30 Oct 2019   214  
31 Oct 2019   124