สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   665  
2 Sep 2021   1036  
3 Sep 2021   781  
4 Sep 2021   416  
5 Sep 2021   439  
6 Sep 2021   794  
7 Sep 2021   622  
8 Sep 2021   851  
9 Sep 2021   664  
10 Sep 2021   528  
11 Sep 2021   433  
12 Sep 2021   445  
13 Sep 2021   499  
14 Sep 2021   422  
15 Sep 2021   464  
16 Sep 2021   465  
17 Sep 2021   576  
18 Sep 2021   595  
19 Sep 2021   346  
20 Sep 2021   563  
21 Sep 2021   407  
22 Sep 2021   188  
23 Sep 2021   372  
24 Sep 2021   485  
25 Sep 2021   504  
26 Sep 2021   276  
27 Sep 2021   322  
28 Sep 2021   289  
29 Sep 2021   220  
30 Sep 2021   416