สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   563  
2 Jun 2021   338  
3 Jun 2021   485  
4 Jun 2021   472  
5 Jun 2021   338  
6 Jun 2021   629  
7 Jun 2021   434  
8 Jun 2021   490  
9 Jun 2021   468  
10 Jun 2021   386  
11 Jun 2021   649  
12 Jun 2021   480  
13 Jun 2021   664  
14 Jun 2021   537  
15 Jun 2021   372  
16 Jun 2021   656  
17 Jun 2021   499  
18 Jun 2021   756  
19 Jun 2021   446  
20 Jun 2021   216  
21 Jun 2021   205  
22 Jun 2021   504  
23 Jun 2021   748  
24 Jun 2021   577  
25 Jun 2021   528  
26 Jun 2021   380  
27 Jun 2021   560  
28 Jun 2021   780  
29 Jun 2021   354  
30 Jun 2021   383