สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   467  
2 Apr 2021   486  
3 Apr 2021   344  
4 Apr 2021   308  
5 Apr 2021   361  
6 Apr 2021   501  
7 Apr 2021   1024  
8 Apr 2021   399  
9 Apr 2021   441  
10 Apr 2021   274  
11 Apr 2021   366  
12 Apr 2021   445  
13 Apr 2021   401  
14 Apr 2021   446  
15 Apr 2021   462  
16 Apr 2021   456  
17 Apr 2021   635  
18 Apr 2021   514  
19 Apr 2021   454  
20 Apr 2021   636  
21 Apr 2021   422  
22 Apr 2021   570  
23 Apr 2021   575  
24 Apr 2021   1024  
25 Apr 2021   690  
26 Apr 2021   464  
27 Apr 2021   412  
28 Apr 2021   405  
29 Apr 2021   256  
30 Apr 2021   283