สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   389  
2 Feb 2021   262  
3 Feb 2021   482  
4 Feb 2021   525  
5 Feb 2021   220  
6 Feb 2021   250  
7 Feb 2021   372  
8 Feb 2021   238  
9 Feb 2021   230  
10 Feb 2021   377  
11 Feb 2021   132  
12 Feb 2021   220  
13 Feb 2021   288  
14 Feb 2021   209  
15 Feb 2021   212  
16 Feb 2021   321  
17 Feb 2021   227  
18 Feb 2021   304  
19 Feb 2021   328  
20 Feb 2021   240  
21 Feb 2021   312  
22 Feb 2021   260  
23 Feb 2021   180  
24 Feb 2021   334  
25 Feb 2021   666  
26 Feb 2021   535  
27 Feb 2021   318  
28 Feb 2021   409