สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2021   169  
2 Nov 2021   420  
3 Nov 2021   456  
4 Nov 2021   190  
5 Nov 2021   250  
6 Nov 2021   338  
7 Nov 2021   190  
8 Nov 2021   309  
9 Nov 2021   393  
10 Nov 2021   226  
11 Nov 2021   230  
12 Nov 2021   260  
13 Nov 2021   421  
14 Nov 2021   243  
15 Nov 2021   369  
16 Nov 2021   507  
17 Nov 2021   227  
18 Nov 2021   347  
19 Nov 2021   330  
20 Nov 2021   262  
21 Nov 2021   226  
22 Nov 2021   437  
23 Nov 2021   409  
24 Nov 2021   313  
25 Nov 2021   533  
26 Nov 2021   211  
27 Nov 2021   545  
28 Nov 2021   323  
29 Nov 2021   0  
30 Nov 2021   0